Sprint on project Enigma@home
from 05/24/2018 22:00 (UTC) to 05/27/2018 21:59 (UTC)

English Français Español Nederlands Deutsch Czech Polski Italiano chinese russian Japanese UkrainianTłumaczenie na polski : Bober (BOINC@Poland)
Sezony : 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

Marathons

Sezon 2018

Projekty

Kredyty
za rok 2018

81,057,227
31,881,286,885
9,364,401,600
4,172,839
1,674,781
9,420,529,484
-4,365,310,172
238,107,166,775
687,732,632
9,850,949
69,642,568
100,676,251,500
15,095,002,538
118,348,195
58,060,082,272
1,807,680,250
27,594,094,894
17,410,970
9,924,977,563
2,089,211,354
2,255,271,396
67,819,197
424,031,420
61,470,469,000
906,377,171
4,107,762
5,652,959,855
26,945,967,765
1,390,293,907
2,804,224
29,788,145
2,198,600,263
188,402,012
2,632,775,766
333,192,236
44,135,219
17,203,102,154
118,549,210
529,952,862
960,668,232
 
  • Pełna Sprawność
  • Beta
  • Alfa
  • Mniej niż 2,000,000 kredytów w tym roku

Climate Prediction


 - Status projektu : Pełna Sprawność
 - Kredytów w sezonie : -4,365,310,172


League 1

Poz.

Drużyna

Punkty

Kredyty
za rok 2018

Suma kredytów

Suma kredytów
na koniec 2017

League 2

Poz.

Drużyna

Punkty

Kredyty
za rok 2018

Suma kredytów

Suma kredytów
na koniec 2017

1 BOINC@Heidelberg 25 4,248,270 35,489,639 31,241,368

League 3

Poz.

Drużyna

Punkty

Kredyty
za rok 2018

Suma kredytów

Suma kredytów
na koniec 2017

1 Polish National Team 25 313,903 4,676,844 4,362,941