English Français Español Nederlands Deutsch Czech Polski Italiano chinese russian Japanese UkrainianDo češtiny pøeložil : Adam23 (L'Alliance Francophone)
Sezony : 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

Marathons

Sezona 2019

Projekty

Kredity
za rok 2019

336,824,585
37,323,696,096
18,285,839,040
5,920,214
1,834,710
351,905,654
3,212,043,737
1,149,058,166,469
1,766,003,006
0
25,782,173,941
201,353,402,156
15,846,536,472
591,404,597
162,757,758,039
8,132,519,239
70,564,314,728
4,147
28,536,583,642
3,343,941,251
3,883,647,937
216,683,370
921,944,060
139,408,490,864
3,900,207,314
5,827,735
11,283,086,410
75,053,131,567
2,312,845,669
1,064,143,253
28,804,325,058
278,508
165,596,469
-2,104,076,407
65,304,354
973,429,833
2,214,355,583
 
  • Plně funkční
  • Beta
  • Alfa
  • Méně než 2,000,000 kreditů tento rok

MindModeling@home beta


 - Stav projektu : Beta
 - Kredity za sezonu : 4,147

Projekt nedosáhl limitu 2,000,000 kreditů v této sezoně a nejsou tedy za něj ještě uděleny body FB


League 1

Poz.

Tým

Body

Kredity
za rok 2019

Kredity celkem

Kredity celkem
na konci 2018

1 SETI.USA - 1,965 34,397,711 34,395,745
2 Planet 3DNow! - 102 3,684,454 3,684,352
3 XtremeSystems - 1 654,472 654,470

League 2

Poz.

Tým

Body

Kredity
za rok 2019

Kredity celkem

Kredity celkem
na konci 2018

1 BOINC.SK - 1,015 1,251,144 1,250,129
2 The Planetary Society - 54 986,324 986,270

League 3

Poz.

Tým

Body

Kredity
za rok 2019

Kredity celkem

Kredity celkem
na konci 2018